ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนาฟรี

กิจกรรมดีๆ ที่จะจัดขึ้นที่RCA พระราม9


กิจกรรมสัมมนาลูกค้า Beyond Life หัวข้อ

” มั่นคงและมั่งคั่ง ด้วยแผนการเงินยุค 4.0 “

โดย ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP

เวลา 13.00-15.30 น.

ณ ศูนย์วางแผนการเงินส่วนบุคคล BLA FA3B สำนักงานใหญ่

ลงทะเบียนออนไลน์

https://www.eventbrite.com/e/beyond-life-club-40-tickets-61213830214